Filters
Land
Nederland
België
Duitsland
Aantal werknemers
1
2-5
6-20
21-50
51-100
101-400
401 - 1000
1001-5000
5001 en meer
Sector
ValueA Landbouw, bosbouw en visserij
B Delfstoffenwinning
C Industrie
D Energievoorziening
E Waterbedrijven en afvalbeheer
F Bouwnijverheid
G Handel
H Vervoer en opslag
I Horeca
J Informatie en communicatie
K Financiële dienstverlening
L Verhuur en handel van onroerend goed
M Specialistische zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens
U Extraterritoriale organisaties
Toon AllesVerbergen
Rechtsvorm
Eenmanszaak
Vennootschap onder firma (vof)
Commanditaire vennootschap (cv)
Maatschap
Besloten vennootschap (bv)
Naamloze vennootschap (nv)
Vereniging
Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Stichting
Beoordeling
Zoeken

Labour Organizations

Agamedes HRM Solutions

Agamedes HRM Solutions

Laat een reactie achter
Adres
Gooilandstraat 14
Postcode
5018BS
Plaats
Tilburg
Land
Nederland
Aantal werknemers
1
Sector
M Specialistische zakelijke diensten
DNA

Vanuit onze visie dat de kracht van een organisatie wordt bepaald door de kracht van mensen kennen wij geen formele hiërarchische structuur. Wij werken samen op basis van ons prestatievermogen om klanten optimaal te helpen een maatwerk personeel- en organisatie beleid te ontwikkelen. Agamedes kent geen hiërarchie, geen arbeidsovereenkomsten, geen functies en slechts een zeer beperkt aantal procedures. In feite is Agamedes een los gekoppeld netwerk van ondernemers die de passie voor vernieuwen en mensen delen.

Visie

Omdat mensen de enige factor die het succes van een organisatie bepalen moeten mensen en daarmee personeelmanagement in de kern staan van iedere organisatie.

Missie

Wij willen organisaties optimaliseren door de kracht van mensen te ontdekken en centraal te stellen in de organisatie.

Kernwaardes

Ondernemerschap

Wij werken met zelfstandig ondernemers die samen maar ook onafhankelijk voor een optimaal resultaat voor onze klanten gaan.

Transparantie

Wij werken op basis van fixed price. We gaan door tot we het vooraf vastgestelde resultaat hebben bereikt.

Samenwerken

Wij werken samen, met elkaar en met onze klanten aan het realiseren van een succesvol resultaat.

Kerncompetenties

Innovatief vermogen

Creativiteit

Klantgerichteid

Samenwerken

Resultaatgerichtheid

Rechtsvorm
Eenmanszaak
Omschrijving

In de visie van Agamedes is personeel de enige factor waarmee een organisatie zich kan onderscheiden. Alleen door te weten wat medewerkers, mensen, kunnen en willen, door te weten wie ze zijn, en taken aan te passen aan mensen, kan een organisatie optimaal functioneren. Vanuit deze filosofie helpt Agamedes organisaties om van personeelzorg een uniek en innovatief systeem van personeelmanagement te ontwikkelen.
Daarvoor hebben we een uitgebreid instrumentarium en een unieke aanpak ontwikkeld. Een systeem waar we zo in geloven dat we een een succes garantie afgeven voor al onze projecten.

Omdat geen twee organisatie hetzelfde zijn, omdat geen twee mensen hetzelfde zijn, werken wij met maatwerk, maken we voor en met iedere klant een maatwerk concept.
Het uitgangspunt is wel dat empowerment en talenten de basis, het fundament zijn van de organisatie.
Na een analysefase, waarbij alle niveau's van de organisatie betrokken zijn, maken wij een ruwe schets van de organisatie. Aansluitende wordt vanuit die ruwe schets de organisatie gebouwd. Tijdens het project doen wij aan kennis overdracht zodat de ontwikkeling een continue karakter krijgt.

Website
agamedes.nl
Telefoon
013 5717672
Email
info@agamedes.nl
Lees Verder
KLM

KLM

Laat een reactie achter
Adres
Amsterdamseweg 55
Postcode
1182 GP
Plaats
Amstelveen
Land
Nederland
Aantal werknemers
5001 en meer
Sector
H Vervoer en opslag
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (nv)
DNA
Alleen in de betaalde versie
Visie
Alleen in de betaalde versie
Missie
Alleen in de betaalde versie
Kernwaardes
Alleen in de betaalde versie
Kerncompetenties
Alleen in de betaalde versie
Omschrijving

volgt snel

Lees Verder
Philips Innovation Services

Philips Innovation Services

Laat een reactie achter
Adres
High Tech Campus 37
Postcode
5656 AE
Plaats
Eindhoven
Land
Nederland
Aantal werknemers
5001 en meer
Sector
C Industrie
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (nv)
DNA
In betaalde versie
Visie
In betaalde versie
Missie
In betaalde versie
Kernwaardes
In betaalde versie
Kerncompetenties
In betaalde versie
Omschrijving

volgt

Lees Verder
ASML

ASML

Laat een reactie achter
Adres
De Run 1150
Postcode
5503 LA
Plaats
Veldhoven
Land
Nederland
Aantal werknemers
1001-5000
Sector
C Industrie
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (nv)
Lees Verder